Tule töihin meille
Valikko
Valikko

USKO IHMISESSÄ OLEVAAN HYVÄÄN OHJAA TOIMINTAAMME

Meillä Sosprossa olet osa yhteisöä, joka kannustaa ja innostaa. Meillä sinua ja osaamistasi arvostetaan ja pääset mukaan vaikuttamaan. Rakennamme yhteishenkeä avoimuudella ja luottamuksella. Me Sosprossa haluamme kasvaa ja uudistua, ja lupaamme tämän myös sinulle.

TULE TÖIHIN MEILLE - YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA

SOSPRON ARVOT

Arvot ovat kaiken toimintamme perusta. Kun säännöt loppuvat, niin arvot ohjaavat valintojamme.
 • ROHKEUS
  Rohkeus on utelias eteenpäin vievä voima. Rohkeus on uskallusta unelmoida ja luoda uutta. Rohkeus on tekemään ryhtymistä, virheitä pelkäämättä.
 • YKSILÖLLISYYS
  Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kohdatuksi hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen. Jokaisen ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen ja arvostaminen on kaiken inhimillisen kohtaamisen lähtökohta.
 • OSALLISUUS
  Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tulemista sekä osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan päätöksentekoon. Osallisuus on mahdollisuus tasavertaiseen vaikuttamiseen.
 • LUOTTAMUS
  Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella, luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle. Luottamus on kaiken toiminnan perusta.

LASTEN KERTOMAA

Alussa kaikki oli hämmentävää ja pelottavaa ja kapinoin minkä vain kerkesin. Loppujen lopuksi kuitenkin huomasin, että hei nää aikuisethan auttaa ja välittää.
Olen kiitollinen niistä eväistä, joita vuodet 2009-2013 toi elämääni. Ilman näitä aikoja ja ihmisiä - erityisesti työntekijöitä, en suurella todennäköisyydellä olisi tässä tilanteessa kuin missä nyt olen.
Kahden viikon aikalisä (pikahuostaanotto) muuttui puolentoista vuoden kestoiseksi elämän suunnan uudelleen orientoivaksi jaksoksi. Tuona aikana sain opiskelut takaisin raiteilleen, peruskoulun oikea-aikaisesti päätökseen ja vielä todistuksella, jolla pääsin haluamiini jatko-opintoihin.
Mä olen asunut noin viikon mun itsenäistymisasunnossa ja olen siitä iloinen. Tiedän, että mun ei tarvitse selvitä yksin, vaan tutut ohjaajat ovat mun tukena.
Jälkeenpäin voin sanoa, että se iso työ minkä toiset näki vaivaa VAIN MINUN vuoksi, mitä omat vanhemmat eivät tehneet, on se työ arvokkainta mitä arvostan elämässäni!
Vaikka sijoitus lastenkotiin tuntui aluksia aivan kauhealta ja kapinoin sitä vastaan, niin se on ollut iso vaikuttaja siihen minkälainen ja missä elämäntilanteessa olen juuri nyt.
Alussa kaikki oli hämmentävää ja pelottavaa ja kapinoin minkä vain kerkesin. Loppujen lopuksi kuitenkin huomasin, että hei nää aikuisethan auttaa ja välittää.
Olen kiitollinen niistä eväistä, joita vuodet 2009-2013 toi elämääni. Ilman näitä aikoja ja ihmisiä - erityisesti työntekijöitä, en suurella todennäköisyydellä olisi tässä tilanteessa kuin missä nyt olen.
Kahden viikon aikalisä (pikahuostaanotto) muuttui puolentoista vuoden kestoiseksi elämän suunnan uudelleen orientoivaksi jaksoksi. Tuona aikana sain opiskelut takaisin raiteilleen, peruskoulun oikea-aikaisesti päätökseen ja vielä todistuksella, jolla pääsin haluamiini jatko-opintoihin.
Mä olen asunut noin viikon mun itsenäistymisasunnossa ja olen siitä iloinen. Tiedän, että mun ei tarvitse selvitä yksin, vaan tutut ohjaajat ovat mun tukena.
Jälkeenpäin voin sanoa, että se iso työ minkä toiset näki vaivaa VAIN MINUN vuoksi, mitä omat vanhemmat eivät tehneet, on se työ arvokkainta mitä arvostan elämässäni!
Vaikka sijoitus lastenkotiin tuntui aluksia aivan kauhealta ja kapinoin sitä vastaan, niin se on ollut iso vaikuttaja siihen minkälainen ja missä elämäntilanteessa olen juuri nyt.

PANOSTAMME TYÖHYVINVOINTIIN

Laadukkaan ja vaikuttavan työn perusta on hyvinvoiva työyhteisö. Uskomme, että hyvä ja oikeudenmukainen esimiestyö sekä avoin ja kannustava ilmapiiri luovat parhaat
edellytykset työpaikalle, jossa jokaisen on hyvä olla. Tämän vuoksi panostamme paljon esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämiseen sekä niitä tukeviin käytäntöihin, joista esimerkkejä alla.

HYVÄT ESIMIEHET
JOUSTAVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT
MONIPUOLISET KOULUTUKSET JA PALAVERIKÄYTÄNNÖT & SÄÄNNÖLLINEN TYÖNOHJAUS
TYÖHYVINVOINTIKYSELYT & TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISOHJELMAT
LAAJA TYÖTERVEYS
SAIRAUSKULU- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS
VIRIKESETELIT & VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN TILAISUUDET
AJANMUKAISET TYÖTILAT JA -VÄLINEET
HYVÄT ESIMIEHET
JOUSTAVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT
MONIPUOLISET KOULUTUKSET JA PALAVERIKÄYTÄNNÖT & SÄÄNNÖLLINEN TYÖNOHJAUS
TYÖHYVINVOINTIKYSELYT & TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISOHJELMAT
LAAJA TYÖTERVEYS
SAIRAUSKULU- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS
VIRIKESETELIT & VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN TILAISUUDET
AJANMUKAISET TYÖTILAT JA -VÄLINEET