Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Iida

Yksikön johtaja, Janakkala

Sosprolainen musta tuli 2019, kun Naavamäkeä perustettiin ja pääsin mukaan ammattitaitoiseen porukkaan, jossa lastensuojelun sijaishuoltoa tehdään laadulla ja lapsen etu huomioiden. Olen johtajana kannustava, tarvittaessa jämäkkä, mutta lempeä. Ajattelen, että johtaminen lastenkodissa on työntekijöiden työn mahdollistamista ja kehittämistä sekä lasten edun ja hyvän hoidon ja kasvatuksen vaalimista. Palveluiden kehittäminen, innovatiiviset ratkaisut ja digitaalisuus ovat kiinnostuksen kohteeni. Johtamisosaamiseni perustuu Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä johtamisen erikoisammattitutkintoon sekä 4 vuoden sijaishuollon johtamisen sekä 2 vuoden kaupallisen esimiestyön työkokemukseen. Lasten ja perheiden kohtaamisessa vahvuuteni ovat empaattinen, rehellinen, luottamukseen perustuva työote, jossa pyrin yhteistyöhön lapsen ja perheen kanssa heitä kuunnellen ja heidän rinnalla kulkien. Uskon asioiden esiin tuomiseen ja niiden tarkastelemiseen yhdessä.