Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Mynämäki

Mynämäeltä löytyy kolme lastenkotia - pienryhmäkoti Hovilinna sekä erityislastenkodit Verso ja Nuppu. Mynämäen lastekotien johtajana toimii Elina Martindale ja jokaisessa kodissa on lasten hyvinvoinnille erikoistunut tiimi.

Mynämäen lastenkotien johtaja
Elina Martindale
elina.martindale(at)sospro.fi
050-4638573

Pienryhmäkoti Hovilinna

Pienryhmäkoti Hovilinna on koti seitsemälle 13–17 -vuotiaalle lapselle Mynämäen vehreiden, keväisin voimakkaasti haisevien peltojen keskellä, sameasti virtaavan Mynäjoen rantamilla.

Hovilinna on hyvä ja turvallinen paikka lapselle kasvaa. Yhtenäiset toimintaperiaatteet, hyvä perehdytys, työyhteisön avoin ja keskusteleva ilmapiiri, sekä luottamus työkaveriin tuovat lapsille turvaa, välittämistä ja rajoja, joista jokainen työyhteisön jäsen pystyy pitämään kiinni. Työyhteisömme huomassa on lapsen hyvä kasvaa. Työyhteisömme toimii erinomaisena kasvualustana myös tuleville lastensuojelun ammattilaisille.

Hovilinnan työyhteisö on vaatimattomasti erittäin moniammatillinen ja osaava. Työkokemusta lastensuojelun lisäksi löytyy esimerkiksi koulumaailmasta, meriltä, tehdastyöstä, kaupan kassalta, keittiöstä, metallivalimosta, vammaistyöstä ja sairaalasta. Työyhteisömme jäsenet ovat syntyneet kolmella eri vuosikymmenellä. Jokainen työyhteisön jäsen tuo oman mausteensa keittoon, jota teemme päivittäin yhdessä lastemme kanssa. Jokaisen panos on kokonaisuuden kannalta merkityksellinen. Arvostamme työssämme monikulttuurisuutta ja nautimme kulttuuritaustojen kirjon suomista mahdollisuuksista oppia työssämme uusia asioita.

Ryppyotsaiset ja nillittäjät eivät tule pärjäämään Hovilinnan työyhteisössä. Arkeamme ryydittävät leikkisyys, huono huumori ja työn ilo, joka heijastuu myös lapsiimme. Kun työyhteisö voi hyvin ja toimii yhteisten periaatteiden, sääntöjen ja ohjeistusten mukaan, ovat lapset voittajia.

Lapsi kohdataan arvostettuna yksilönä. Lasta kuunnellaan ja lapsen mielipiteellä on merkitystä. Lapsi osallistetaan Hovilinnan aikuisjohtoiseen arkeen ikätasonsa, tavoitteiden ja osaamisensa mukaisesti. Tarjoamme mahdollisuuksia onnistua, mutta emme pelkää epäonnistumisiakaan. Olemme työyhteisönä rohkeasti työntämässä sormemme ihmiskasvunkin multaan. Jos tunnistat kuvan kasvin ja olet valmis ottamaan kasvun haasteen vastaan, kannattaa olla yhteydessä.

Vastaava ohjaaja
Teemu Tähtinen,
teemu.tahtinen(at)sospro.fi
040-964 0638

020-786 1502
Yläneentie 148 a
23100 Mynämäki

Erityislastenkoti Verso

Erityislastenkoti Verso toimii Mynämäen maaseutumaisemassa, samassa pihapiirissä Pienryhmäkoti Hovilinnan, Erityislastenkoti Nupun sekä Pihakoulun ja Pihatalon kanssa. Seitsemänpaikkainen Verso tarjoaa turvallisen kasvuympäristön ja vahvan tuen yläkouluikäisille, psyykkisesti oirehtiville lapsille.

”Me ollaan hyvä porukka, pidetään huolta toisistamme lasten lisäksi. Ryppyotsaisia ei olla, vaarana on kyllä ennenaikaiset naurun rypyt. Työryhmänä ollaan innostuneita ja joskus myös onnistuneita. Yksi sählää, loput yrittää ja joskus menee maaliin.”

Versossa kukkii huumori ja avoin luottamus työkaveriin. Joka päivä tulemme töihin sillä ajatuksella, että se on aina uusi mahdollisuus onnistumiseen. Uskomme siihen, että hyvään lopulta vastataan hyvällä kun sinnikkäästi jaksaa yrittää. Hyödynnämme omia vahvuuksiamme ja annamme jokaiselle tilaa tehdä omannäköistään ohjaustyötä. Esimiehet ovat empaattisia, ymmärtäväisiä, huumorintajuisia ja kannustavia.

Vastaava ohjaaja
Iina Manninen
iina.manninen(at)sospro.fi
040-554 6117

Erityislastenkoti Verso
Yläneentie 148 b
23100 Mynämäki

Erityislastenkoti Nuppu

Erityislastenkoti Nuppu toimii Mynämäen maaseutumaisemassa, samassa pihapiirissä Pienryhmäkoti Hovilinnan, Erityislastenkoti Verson sekä Pihakoulun ja Pihatalon kanssa. Seitsemänpaikkainen Nuppu tarjoaa turvallisen kasvuympäristön ja vahvan tuen yläkouluikäisille, psyykkisesti oirehtiville lapsille.

Huonojen vitsien luvatussa maassa, Nupussa, kohdataan ihminen kaikkine puolineen omana itsenään. Luottamuksen rakentaminen puolin ja toisin, on tärkein menetelmämme arjessa. Nupussa ohjaajilla on ”kalastusluvat kunnossa”, huumorintajua, tilanneälyä ja kestävyyttä haastavissakin tilanteissa. Ilon kautta on mottomme!

Vastaava ohjaaja
Salla Ruohonen,
salla.ruohonen(at)sospro.fi
044-033 9305

Erityislastenkoti Nuppu
Yläneentie 148 c
23100 Mynämäki