Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Janakkala

Naavamäki tarjoaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuollon palveluita Turengin keskustassa, lähellä luontoa hyvien kulkuyhteyksien päässä isommista kaupungeista. Naavamäki on aloittanut toimintansa 1.3.2019, jolloin ovensa lapsille avasi lastenkoti Aavankivi ja erityislastenkoti Kanerva. Kokonaisuus täydentyi 1.4.2019 erityislastenkoti Kaarnan avattua ovensa.

Yksikönjohtaja
Iida Ek
iida.ek(at)sospro.fi
050-475 1005

Kekanahontie 29
14200 Turenki

Naavamäen henkilöstö koostuu kolmesta moniammatillisesta tiimistä, joiden arjen työtä johtaa vastaavat ohjaajat ja kokonaisuutta luotsaa yksikönjohtaja. Aavankivessä työskentelee kuusi ohjaajaa ja vastaava ohjaaja, erityislastenkodeissa henkilöstö koostuu vastaavasta ohjaajasta, seitsemästä ohjaajasta ja vastuusairaanhoitajasta. Moniammatillisuus näkyy henkilöstössä niin erilaisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen kuin työkokemusten ja muun erityisosaamisen valossa. Jokainen tekee työtä omilla vahvuuksillaan ja jokaisen erilaisuus on rikkautta Naavamäessä.

Katso lisää Iidasta ja Naavamäestä tästä videosta: https://prezi.com/v/gyqlqh3en6ql/

Erityislastenkoti Kaarna

Olemme 4/2019 avattu, psykiatrisesti suuntautunut erityislastenkoti. Tällä hetkellä meillä asuu seitsemän 9-17 v lasta, joilla kaikilla on hyvin erityyppisiä psyykkisiä haasteita, joiden taustalla on joko traumaperäinen psyykeä kuormittava tekijä tai sairaus.

Lastemme arki muodostuu selkeästä päivä- ja viikkorytmistä. Lasten toipuminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja olemmekin aktiivisesti tekemisissä lasten perheiden ja huoltajien, terveydenhuoltohenkilöstön ja muun tarvittavan ammattihenkilöstön kanssa.

Ammatillisesti meillä on työryhmässä laajaa osaamista mm. lasten sairaanhoidosta, psykiatriasta, neurologisista sairauksista ja kehitysvammapuolesta. Täydennämme arkea monipuolisella puuhastelulla liikunnan, leipomisen, askartelun ja retkien parissa.

Olemme työryhmänä hyvin tiivis, avoimesti keskusteleva ja mukautuva. Työskentelemme reflektiivisellä työotteella, jolloin huomioimme lapsen käyttäytymisen takana vaikuttavat tunteet, ajatukset ja kokemukset. Olemme toiminnassamme luovia ja käymme lasten kanssa aitoa dialogia.

Annamme arvoa lasten kokemuksille ja tunteille ja pidämme niitä hyvin merkityksellisinä lasten elämässä. Pyrimme olemaan henkisesti lähellä lasta, mutta toisaalta tarpeeksi etäällä, jotta tunteiden vastaanottaminen ei esty. Ohjaamme lasta itsenäiseen toimintaan, emme tee lapsen puolesta, vaan ohjaamme vastausten etsintään. Pyrimme pitämään yllä jatkuvaa vuorovaikutusta. Arvostamme ja kunnioitamme myös vanhempien ja huoltajien näkemystä lapsen ja perheen asiantuntijana.

Työmme voimavara on meidän työyhteisö, joka antaa tilaa!