Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Hämeenlinna

Hämeenlinnassa Sosprolla on sekä avopalveluita että Mansikkapuiston lastenkoti. Eveliina Selänpää toimii Kanta-Hämeen alueen toiminnanjohtajana ja vastaa yhdessä osaavien tiimien kanssa lasten hyvinvoinnista.

Toiminnanjohtaja
Eveliina Selänpää
040-522 6989

Lastenkoti Mansikkapuisto

Meitä aikuisia täällä Mansikkapuistossa on yhdeksän. Kuusi ohjaajaa; Sanni, Elina, Rosa, Jerry, Marion ja Teuvo työskentelevät lastenkodilla. Sirpa ja Hanna alaikäisten asumisharjoittelijoiden kanssa. Jouni toimii johtajana ja Annika vastaavana ohjaajana.

Meidän tiimille ominaista on huumori ja heittäytyminen. Ei onneksi ole päivääkään, etteikö töissä voisi nauraa vedet silmissä, se on parasta! Olemme rentoja, aitoja ja arvostamme toisiamme. Meillä keskustellaan paljon. Arvostamme myös osaamistamme ja olemme ylpeitä työstämme. Meille on tärkeää antaa ja saada palautetta. On tärkeää tietää missä mennään, jotta ammatillinen kasvaminen on mahdollista. Tiimimme vahvuus on vuorovaikutus.

Yhteisökasvatuksen viitekehyksessä on erityisen tärkeää, että työyhteisö kykenee puhumaan asioista avoimesti ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja tekemiään ratkaisuja. Me haluamme kulkea nuorten rinnalla, tasavertaisina kumppaneina, aikuisina. Otamme kiinni, kun joku horjahtaa sekä neuvomme ja opastamme nuoria heidän yksilöllisellä matkallaan. Työmme lähtökohta on kohti tulevaisuutta. Se, mitä oli menneisyydessä, on nuorten todellisuutta, mutta uskomalla itseensä hän tekee itselleen paremman tulevaisuuden.

Yksikön johtaja
Jouni Selänpää
jouni.selanpaa(at)sospro.fi
045-604 6928

Lehmusrinne 6
13100 Hämeenlinna

Avopalvelut, Kanta-Häme

Tiimiimme kuuluu seitsemän suurella sydämellä asiakastyötä tekevää sosiaalialan ammattilaista. Avopalve-luiden työntekijät Emmi, Soila, Katja, Heidi, Susanna ja 1.6.2020 vanhempain vapaalta palaava Annina sekä avopalveluvastaava Inka.

Työtä teemme asiakkaiden kotona ympäri Hämeenlinnaa ja lähikuntia ja palveluitamme ovat ennalta ehkäisevät sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja kotouttamislain alaiset palvelut: perhetyö, ammatillinen tukihenkilötyö ja lapsiperheiden kotipalvelu. Jälkihuollon palvelumme ovat jatkumo sijaishuollossa olleille nuorille ja asiakkaina ovat omien yksiköidemme jälkihuoltoon siirtyvät nuoret sekä muualla sijoitettuina olleet nuoret. Jälkihuollossa olevat nuoremme asuvat joko tukiasunnossamme tai omassa asunnossaan. Voimme työskennellä myös sijoituksen aikana perheen kanssa. Asiakaslähtöisyys on meille tärkeää, kuljemme rinnalla tasavertaisina kumppaneina. Asiakkaiden kanssa lähdemme yhdessä pohtimaan, millaista muutosta heidän tilanteensa vaatii, millaista tukea siihen tarvitaan ja miten voimme yhdessä tavoitteet saavuttaa. Riemuitsemme yhdessä asiakkaan kanssa pienistäkin edistysaskeleista.

Meidän tiimissä puhalletaan yhteen hiileen, kannustetaan ja kunnioitetaan toisiamme huumoria unohtamatta. Arvostamme jokaisen erilaisia vahvuuksia ja oman elämän sekä työkokemuksen tuomaa näkemystä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä, missä myös virheet ovat sallittuja. Emme pelkää laittaa itseämme likoon!

”Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.”

Avopalvelujen vastaava
Inka Plattonen
inka.plattonen(at)sospro.fi
045-188 4547