Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Tampere ja Kangasala

Sospro Pirkanmaalla toimii avopalvelut, Tampereen Takahuhdin sekä Kangasalan Kotaharjun yksiköt.

Takahuhti, Ylä- ja Alatalo

Takahuhti tarjoaa sijaishuollon erityistason palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille. Samassa pihapiirissä toimii kaksi 14-paikkaista erityistason palvelua tarjoavaa erillistä yksikköä, Takahuhti Ylätalo ja Takahuhti Alatalo.

Takahuhdin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Olemme lisäkouluttautuneet ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä psykiatriseen lastensuojelutyöhön. Meillä on myös terapia- ja päihdetyön osaamista. Molemmissa yksiköissä on 18 vakituista kokoaikaista työntekijää, miehiä ja naisia. Yksiköillä on yhteinen johtaja ja perhetyönohjaaja.

Takahuhdin erityisosaamista on käytöshäiriöihin, nuorisopsykiatriaan ja neuropsykiatriaan liittyvät haasteet.

Molemissa taloissa on työryhmät, joilla on osaamista nuorisopsykiatristen haasteiden ja käytöshäiriöiden kohtaamiseen. Henkilökunnan erityisosaaminen painottuu näissä psykiatriseen lastensuojelutyöhön. Työryhmissä on psykiatrinen sairaanhoitaja ja vahvaa mielenterveystyön osaamista sekä neuropsykiatrisia valmentajia.

Lisäksi molemmissa taloissa on työryhmät, jotka ovat profiloituneet neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysvamman aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Näissä henkilökunnan erityisosaaminen on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaminen. Työryhmissä on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä vahvaa kehitysvammatyön osaamista ja kokemusta.

Yksikön johtaja
Liisa Sillanpää
liisa.sillanpaa(at)sospro.fi
050-4440924

Perhekeskus Takahuhti
Kuusimäenkatu 28
33560 Tampere

Kotaharju

Kotaharju tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille.

Kotaharjun kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työryhmistä löytyy yhteistä mielenterveys-, päihde- ja neuropsykiatrista täydennyskoulutusta ja työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Kotaharju on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen. Molemmilla osastoilla työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja teemme yhteistyötä alueen nuorisopsykiatristen poliklinikoiden kanssa.

Yksikön johtaja
Ismo Pokela
ismo.pokela(at)sospro.fi
040-8403206

Sospro Kotaharju
Lukkolankatu 5
36280 Kangasala

Pirkanmaan avopalvelut

Pirkanmaan avopalvelut tarjoaa yksilöllistä tukea ja yhdessä räätälöityjä ratkaisuja haastaviin elämänvaiheisiin. Sospron valmentava työote vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja motivoi häntä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Työtä tehdään rinnalla kulkien, tasavertaisena kumppanina – ihminen ihmiselle.

Sospron työn lähtökohta ”helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen” tarkoittaa sitä, että työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja hänen läheistensä kanssa. Työntekijöillämme on vahva ammatillinen, monitoimijaisuutta tukeva osaaminen ja työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Sosiaali-, terveydenhuolto, tai kasvatusalan tutkinnon lisäksi edellytämme työntekijöiltämme Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.

Avopalvelujen vastuuhenkilö
Kristiina Rajakoski
kristiina.rajakoski(at)sospro.fi
050-4389146

Junailijankatu 1 B 20
33560 Tampere