Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Tampere, Kangasala ja Nokia

Sospro Pirkanmaalla toimii avopalvelut, Tampereen Takahuhdin, Kangasalan Kotaharjun sekä Nokian Kankaantaan yksiköt.

Takahuhti, Ylä- ja Alatalo

Takahuhti tarjoaa sijaishuollon erityistason palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille. Samassa pihapiirissä toimii kaksi 14-paikkaista erityistason palvelua tarjoavaa erillistä yksikköä, Takahuhti Ylätalo ja Takahuhti Alatalo. Molemmissa yksiköissä on 18 vakituista kokoaikaista työntekijää, miehiä ja naisia. Yksiköillä on yhteinen johtaja ja perhetyönohjaaja.

Takahuhdin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Erityisosaamista on käytöshäiriöihin, nuorisopsykiatriaan ja neuropsykiatriaan liittyvät haasteet. Lisäksi molemmissa taloissa on työryhmät, jotka ovat profiloituneet neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysvamman aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Meillä on myös terapia- ja päihdetyön osaamista. 

Yksikön johtaja
Liisa Sillanpää
liisa.sillanpaa(at)sospro.fi
050-4440924

Kuusimäenkatu 28
33560 Tampere

Kotaharju

Kotaharju tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille.Kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa.

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työryhmistä löytyy mielenterveys-, päihde- ja neuropsykiatrista täydennyskoulutusta ja työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Kotaharju on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen.

Yksikön johtaja
Anna Lentolehto
anna.lentolehto(at)sospro.fi
044-766 8739

Lukkolankatu 5
36280 Kangasala

Kankaantaka

Kankaantaka tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille. Kasvatustyömme on valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Panostamme erityisesti perhetyöhön. Kohtaamme lapsen ratkaisukeskeisin menetelmin ja tavoitteemme on auttaa ja tukea lasta löytämään omat vahvuutensa. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia.

Kankaantaka on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen. Molemmilla osastoilla työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja teemme yhteistyötä alueen nuorisopsykiatristen poliklinikoiden kanssa. Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Pihapiirissämme toimii myös Nokian kaupungin erityisopetusryhmä.

Tilat ovat uudet hirsirakennukset, joka tuo kodikkaan tunnelman pihapiiriin ja sisätiloihin. Sijaitsemme kolmen (3) kilometrin päässä Nokian keskustasta ja noin 15 kilometrin etäisyydellä Tampereen kaupunkialueelta.

Yksikön johtaja
Ismo Pokela
ismo.pokela(at)sospro.fi
040-8403206

Kalkuntie 20
37150 Nokia

Pirkanmaan avopalvelut

Pirkanmaan avopalvelut tarjoaa yksilöllistä tukea ja yhdessä räätälöityjä ratkaisuja haastaviin elämänvaiheisiin. Sospron valmentava työote vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja motivoi häntä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Työtä tehdään rinnalla kulkien, tasavertaisena kumppanina – ihminen ihmiselle.

Työntekijöillämme on vahva ammatillinen, monitoimijaisuutta tukeva osaaminen ja työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Sosiaali-, terveydenhuolto, tai kasvatusalan tutkinnon lisäksi työntekijöillämme on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.

Avopalvelujen vastuuhenkilö
Kristiina Rajakoski
kristiina.rajakoski(at)sospro.fi
050-4389146

Junailijankatu 1 B 20
33560 Tampere