Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Ohjaaja, osa-aikainen

Ulvila Viimeinen hakupäivä: 08.08.2021

Sospro on kotimainen lastensuojelualan yritys, joka tuottaa monipuolisia ja laadukkaita sijais- ja avohuollon palveluita Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Työmme perustana on usko lapsessa olevaan hyvään. Arvomme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus.

Haemme Sinua joukkoomme 

OHJAAJA, osa-aikainen, 50%:n työaika

Ravanikodin peruslastenkotiin, Luutnantin ja Kersantin asuinyksikköön Ulvilaan. Olemme erikoistuneet lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisten haasteiden kohtaamiseen.

Sinun tehtävänäsi ohjaajana on:

- Toimia luotettavana omaohjaajana ja kasvatusvastuullisena aikuisena nuorelle.

- Tuoda oma osaamisesi koko työryhmän käyttöön koulutustaustasi näkökulmasta.

- Tehdä yhteistyötä nuoren vanhempien, koulun ja muun verkoston kanssa.

- Osallistua aktiivisesti oman tiimisi hoitotyön laadun raportointiin, arviointiin ja kehittämistyöhön.

Sinulle on tarjolla merkityksellinen tehtävä nuorten tulevaisuuden mahdollistajana. Sinulla on ammatillinen ja itsenäinen työote sekä kyky ohjata ja motivoida nuoria. Työssä tarvitset myös IT-taitoja. Etsimme ohjaajaa, jolla on aito kiinnostus auttaa nuorta löytämään oman paikkansa, tukea nuoren kasvua ja kehittymistä sekä rohkeus tehdä työtä tiedolla, taidolla ja tunteella.

Tehtäväkohtaiset edellytykset:

Ohjaajalta edellytämme sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK- tai perustutkintoa. Työ sisältää ilta-, yö- ja viikonlopputyötä ja työssä vaaditaan ajokorttia. Työsuhde on 50 % työajalla ja toistaiseksi voimassa oleva. Pidämme myös tärkeänä, että koet arvomme omiksesi.

Työsopimuksessa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja 6 kk koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Arvostamme:

- aktiivista, osallistavaa ja asiakaslähtöistä työotetta.

- hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimi- ja verkostotyötaitoja.

- nuorten käytöshäiriöiden, neuropsykiatrisen- ja psykiatrisen hoitotyön osaamista.

- kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä.

Lupauksemme Sinulle:

Usko ihmisessä olevaan hyvään ohjaa toimintaamme. Meillä Sosprossa

- tulet osaksi yhteisöä, joka kannustaa ja innostaa.

- Sinua ja osaamistasi arvostetaan ja pääset mukaan vaikuttamaan.

- rakennamme yhteistyömme avoimuudelle ja luottamukselle.

- rohkeus vie meitä vahvasti eteenpäin.

  

HAE NYT, viimeistään 8.8.2021 mennessä.

Yhteyshenkilö:
Juha Åman, Yksikön johtaja
050 5029 619
juha.aman@sospro.fi