Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Ohjaaja Kotaharjuun Kangasalle

Kangasala Viimeinen hakupäivä: 08.08.2021

Sospro on kotimainen lastensuojelualan yritys, joka tuottaa monipuolisia ja laadukkaita sijais- ja avohuollon palveluita Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Työmme perustana on usko lapsessa olevaan hyvään. Arvomme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus.

Haemme nyt Sinua kasvavaan joukkoomme

OHJAAJA

Erityislastenkoti Kotaharjuun, Kangasalle. Kotaharju tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille. Olemme erikoistuneet lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisten haasteiden kohtaamiseen.

Kotaharjun kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Sinun tehtävänäsi ohjaajana on:

 • Toimia luotettavana omaohjaajana ja kasvatusvastuullisena aikuisena nuorelle.
 • Tuoda oma osaamisesi koko työryhmän käyttöön koulutustaustasi näkökulmasta.
 • Tehdä yhteistyötä nuoren vanhempien, koulun ja muun verkoston kanssa.
 • Osallistua aktiivisesti oman tiimisi hoitotyön laadun raportointiin, arviointiin ja kehittämistyöhön.

Arvostamme:

 • aktiivista, osallistavaa ja asiakaslähtöistä työotetta.
 • hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimi- ja verkostotyötaitoja.
 • nuorten käytöshäiriöiden, neuropsykiatrisen- ja psykiatrisen hoitotyön osaamista.
 • kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä.

Tarjoamme työsi, ammatillisen kehittymisesi ja työhyvinvoinnin tueksi:

 • työyhteisön, jossa yksilöllinen hyväksyntä ja keskinäinen luottamus on kaiken toiminnan perusta
 • arvostavan ja mahdollistavan esimiehen tuen työllesi, mikä näkyy esimerkiksi toiveita huomiovana työvuorosuunnitteluna
 • ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kehittyvän organisaation, jossa pääset vaikuttamaan oman työsi ja työkalujen kehittämiseen
 • tutkittuun tietoon perustuvia työmenetelmiä ja työelämälähtöistä täydennyskoulutusta TAMKin kanssa yhteistyössä toteutetun Sospro-Akatemian räätälöityjen koulutuspolkujen avulla
 • kattavan sairaanhoitotasoisen työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen
 • vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
 • virikesetelit
 • monipuoliset panostukset henkilöstön huomioimiseen ja yhteisiin tapahtumiin
 • Palkkaus 3-vuorotyössä AMK-tason tutkinnolla G23 ja perustason tutkinnolla G21 & sosiaali- ja terveysalan palvelusaikalisä sekä vuorojen haittalisät.

Ohjaajalta edellytämme sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK- tai perustutkintoa. Työ sisältää ilta-, yö- ja viikonlopputyötä ja työssä vaaditaan ajokorttia. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Pidämme myös tärkeänä, että koet arvomme omiksesi.

Työsopimuksessa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja 6 kk koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

TUTUSTU TARINAAMME JA HAE NYT, viimeistään 8.8.2021 mennessä.