Tule töihin meille
Valikko
Valikko

Ohjaaja (AMK) Sospro Pitkäniemi

Nokia Viimeinen hakupäivä: 22.09.2021

Sospro on kotimainen lastensuojelualan yritys, joka tuottaa monipuolisia ja laadukkaita sijais- ja avohuollon palveluita. Toimimme Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Työmme perustana on usko lapsessa olevaan hyvään. Arvomme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus.

Oletko Sinä uusi sosprolainen?

Haemme toimintamme laajentuessa OHJAAJIA

Pitkäniemeen Nokialle

Pääset mukaan uuden toiminnan käynnistämiseen, avaamme Pitkäniemen toisen asuinyksikön marraskuussa 2021. Seitsemän paikkaiset asuinyksiköt ovat tarkoitettu sijaishuollon tarpeessa oleville kehitysviiveisille, autisminkirjon lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat kasvuunsa ja koulunkäyntiinsä erityistukea ja -osaamista.

Asuinyksiköt toimivat elokuussa valmistuneessa uudessa kiinteistössä, jossa on huomioitu lapsiryhmän tarpeet. Nokian Pitkäniemi on kaunis alue lähellä luontoa ja hyviä kulkuyhteyksiä. Pihapiirissämme on Rajasalmen koulun erityisopetusryhmät. Teemme myös yhteistyötä Kiipulasäätiön kanssa.

Sinun tehtävänäsi on:

 • Olla luotettava omaohjaaja ja kasvatusvastuullinen aikuinen.
 • Tuoda osaamisesi koko työryhmän käyttöön.
 • Tehdä yhteistyötä nuoren verkoston kanssa.
 • Osallistua aktiivisesti kehittämiseen, yhteistyömallien rakentamiseen ja arviointiin.
 • Vastata suunnitelmallisen ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimisesta, jalkautuksesta, arvioinnista ja seurannasta
 • Vastata suunnitelmallisen ja tavoitteellisen perheyhteistyön toteuttamisesta, jalkautuksesta, arvioinnista ja seurannasta
 • Vastata erikseen pyydettävien lausuntojen tai arviointien laatimisesta
 • Vastata erityisen tuen jaksojen suunnittelusta, hakemisesta, toteutuksesta, jalkautuksesta ja dokumentoinnista

Olemme yrityksenä innostavassa kehitysvaiheessa ja Sinulle on tarjolla merkityksellinen työ. Olet ammattilainen ja Sinulla on itsenäinen työote. Haluat kehittyä ja omaat kyvyn ohjata ja motivoida nuoria. Työssä tarvitset IT-taitoja. Etsimme Sinua, jolla on aito kiinnostus vaikuttavaan lastensuojelutyöhön uudessa toimintaympäristössä.

Ohjaajalta edellytämme sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkintoa (esim. sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi). Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työ on 3-vuorotyötä, mahdollisuus erikseen sopien tehdä 2- vuorotyötä. Palkkaus G23 ja sosiaali- ja terveysalan palvelusaikalisä sekä työvuorolisät.

Arvostamme:

 • aktiivista, osallistavaa ja asiakaslähtöistä työotetta
 • hyviä vuorovaikutus-, tiimi- ja verkostotyötaitoja
 • lastensuojelun sijaishuollon ja kehitysvammatyön osaamista
 • kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä

Tarjoamme työsi, ammatillisen kehittymisesi ja työhyvinvoinnin tueksi:

 • työyhteisön, jossa yksilöllinen hyväksyntä ja keskinäinen luottamus on kaiken toiminnan perusta
 • arvostavan ja mahdollistavan esimiehen tuen työllesi, mikä näkyy esimerkiksi toiveita huomiovana työvuorosuunnitteluna
 • ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kehittyvän organisaation, jossa pääset vaikuttamaan oman työsi ja työkalujen kehittämiseen
 • tutkittuun tietoon perustuvia työmenetelmiä ja työelämälähtöistä täydennyskoulutusta TAMKin kanssa yhteistyössä toteutetun Sospro-Akatemian räätälöityjen koulutuspolkujen avulla
 • kattavan sairaanhoitotasoisen työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen
 • vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
 • virikesetelit
 • monipuoliset panostukset henkilöstön huomioimiseen ja yhteisiin tapahtumiin

Työsopimuksessa ja palkkauksessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk. 

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

TUTUSTU TARINAAMME JA HAE NYT, Lue meistä lisää https://sospro.attract.reachmee.com/

 

Yhteyshenkilö

Anna Lentolehto

Toiminnanjohtaja

044 766 8739

anna.lentolehto@sospro.fi